Cello

Cello

47 X 35 X 35"(120 X90 X 90 cm.) Stainless Steel & Aluminum.

Cello

Cello

47 X 35 X 35"(120 X90 X 90 cm.) Stainless Steel & Aluminum.